Funkcjonalność Platformy
e-konferencyjnej i e-posterowej

Jego głównym założeniem jest umożliwienie dostępu do ludzi i dzielenia się wiedzą. Cel ten jest realizowany przez platformę konferencyjną, w której pod prezentacjami toczą się dyskusje. System umożliwia udziała w konferencji poprzez komputer, tablet, komórkę z internetem z dowolnego miejsca na świecie.


Dostępność

Dostępność do ludzi i wiedzy przez internet z każdego miejsca na świecie w przedziale czasowym

Sale konferencyjne

Umożliwiające spotkanie uczestników konferencji i zapoznanie się z prezentacjami.

Przedział czasowy

Ustawiony przedział czasowy daje elastyczną możliwość dostępu do konferencji.

Wygodna prezentacja

Prelegent tworzy swoją stronę prezentacji, na którym może umieszczać tekst, zdjęcia, filmy , dźwięk, odnośniki.

Prywatność

Wielopoziomowy dostęp do konfederacji, uczestnik, prelegent, administrator.

Dyskusja

Może odbywać się na forum konferencji lub być prywatna. Do tego służą komentarze lub prywatne wiadomości.

Dołączenie do konferencji

Dołączenie do konferencji odbywa się przez sklep, który też pełni rolę weryfikatora uczestników.

Certyfikat

Uczestnicy obok wiedzy, kontaktów oraz możliwości dyskusji otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Innowacyjność

Rewolucyjność w podejściu do konferencji w której to zwiększono przystępność czasową i miejscową.