Rozwój badań

Rozwój nauki

W obecnych czasach duży nacisk kładzie się na szukanie nowych rozwiązań, które pozwalają ludzkości iść do przodu – rozwijać się. Sam rozwój jest nierozerwalnie wpisany w ludzką naturę, co dobrze odzwierciedlają słowa Alberta Einsteina, który mawiał: „Niedorzecznością jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

Rozwój nauki jest niezwykle istotny i nie sposób go ocenić. To dzięki niemu rozwinęła się nasza cywilizacja. Jeśli spojrzymy wstecz, możemy zobaczyć jak wiele osiągnięć dokonało się za pośrednictwem nauki, która dała nam, np. elektryczność, internet, samochody, lekarstwa. Ciężko wyobrazić sobie życie bez tych wszystkich udogodnień i dobrodziejstw. Należy więc uświadomić sobie, że świat pozbawiony dokonań naukowych stałby w miejscu, a ludzkość żyłaby dzisiaj w zupełnie inny sposób. Nasuwa się również wniosek, iż rozwój nauki jest pewną koniecznością, więc nie można jej zaniedbywać. Odpowiedzialność za to zjawisko spoczywa w szczególny sposób na ludziach wykształconych, o szerszym spojrzeniu na świat, którzy chcą tworzyć rozwiązania wpływające na losy ludzkości.

Skoro to takie ważne, to w jaki sposób nauka się rozwija?

Rozwój nauki jest możliwy przede wszystkim dzięki ludziom, którzy go napędzają i nim kierunkują. Wszystko zaczyna się od ciekawości. To dzięki niej nasi przodkowie rozniecili ogień oraz wynaleźli koło. Kolejną cechą jest pasja do odkrywania i tworzenia czegoś nowego. Obok tego ważna jest również motywacja, sposób działania i cierpliwa praca, bo rzadko kiedy coś powstaje w wyniku pierwszej podjętej próby.

Kluczowymi dla rozwoju nauki są również takie czynniki jak:

Potrzeba – to w pewnym sensie wyznacznik kierunku badań naukowych. Należy tu podkreślić, że nauka nie jest dla naukowców i przede wszystkim powinna odpowiadać na potrzeby społeczeństwa, poprzez generowanie rozwiązań powstających problemów, ulepszanie tego, co już istnieje.

Kadry naukowców – są filarem rozwoju. Bez wykwalifikowanych kadr naukowym, specjalistów  nic by nie powstało. Naukowcy, aby przyczynić się do rozwoju nauki sami musza się nieustannie doszkalać, wymieniać się wiedzą, poszerzać perspektywę działania.

Innowacyjność – ogromnie ważnymi i zarazem podstawowym czynnikiem napędzającym rozwój nauki jest zdolność do tworzenia innowacji. Bez innowacyjnych technologii, produktów oraz rożnego rodzaju rozwiązań nie byłoby postępu cywilizacyjnego (więcej o innowacjach dowiesz się tutaj), ani nie da się też zbudować silnej gospodarki. Z kolei niezbędną cechą do generowania innowacji jest kreatywność, czyli zdolność do  urzeczywistniania twórczych pomysłów.

Dzielenie się wiedzą – to jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój nauki. Istnieje wiele sposobów dzielenia się wiedzą. Za najszybszy uznaje się udział w konferencjach i seminariach, gdyż podczas takich wydarzeń prezentowana najświeższa wiedza, najnowsze dokonania naukowe. Kolejnym sposobem są publikacje, dzięki którym praktycznie każdy zainteresowany może zapoznać się z opisanymi w nich osiągnięciami. W dzieleniu się wiedzą bardzo istotne jest nawiązywanie kontaktów między naukowcami. Są one niezwykle cenne, a ich wartość rośnie, gdy prowadzą do współpracy naukowej.  

Interdyscyplinarność – badania pokazują, że innowacje powstają w środowiskach interdyscyplinarnych, łączących ludzi z różnych dziedzin, posiadających inne kompetencje oraz odmienne spojrzenie na ten sam problem.

Zaplecze badawcze – rozwój nauki nie byłby bez nich możliwy. Dobrze zorganizowane ośrodki badawcze oraz uczelnie, wyposażone w najlepszy sprzęt i zaopatrzone w najzdolniejszych naukowców są podstawą do przeprowadzania niezbędnych badań oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Finanse – bez tego czynnika w obecnych czasach nauka stanęłaby w miejscu. Badania naukowe generują ogromne koszta i aby mogła się rozwijać, trzeba w nią inwestować. To właśnie brak pieniędzy bardzo często ogranicza pole działania naukowców lub opóźnia

Współpraca nauki z biznesem – to niezwykle istotny element gwarantujący rozwój nauki. Jeżeli nauka będzie tworzona do przysłowiowej „szuflady” i nie będzie miała zastosowania w praktyce, to stanie się tylko teorią, która nie wpłynie na losy świata, nie dotrze tam, gdzie powinna. Sam biznes w pewien sposób określa potrzeby oraz kierunki w jakich ma podążać nauka. Dlatego obecnie w Polsce duży nacisk kładzie się na zbudowanie pomostu między tymi dwoma światami. Współpraca tych środowisk daje obopólne korzyści. Uogólniając, naukowcy zyskują finansowanie do prowadzenia badań, natomiast biznes zyskuje gotowy produkt, stworzony przez specjalistów.  

Rozwój ludzi – jak już wyżej wspomniano stanowi on najbardziej istotny czynnik wpływający na rozwój nauki. To oni fizycznie prowadzą badania, planują, wykonują oraz interpretują eksperymenty. Dlatego w krajach wysokorozwiniętych kładzie się nacisk na edukacje oraz rozwój kadry naukowej. Ludzie, którzy osiągają sukcesy w nauce często posiadają takie cechy jak:

  • otwarcie na nowe i ciekawość rzeczy
  • pomysłowość i kreatywność w podchodzeniu do przedmiotu badań
  • cierpliwość i wytrwałość, dociekliwość
  • spojrzenie z różnej strony na dane zagadnienie
  • organizowanie swojej pracy, oraz projektów badawczych
  • przede wszystkim myślenie i wdrażanie przemyśleń przez działanie.

Obecnie na etapie recenzowania projektów uwzględnia się potencjał zespołu wyrażony umiejętnościami publikacyjnymi oraz prowadzenia projektu, a czasami wiedzą dotyczącą komercjalizacji. Sądzę, że w najbliższych latach (zgodnie z Ustawą Nauka 2.0) coraz bardziej pod uwagę będzie brany dorobek wdrożeniowy (a tutaj kreatywność i innowacyjność w znajdowaniu potrzeb społeczeństwa i opracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań zaspokajających owe potrzeby) upowszechnianie nauki (komunikatywność), oraz doświadczenie projektowe (kompetencje miękkie w budowaniu zespołu). Aspektem, który wpływa na osiąganie sukcesów jest rozwój osobisty, podejmowanie pracy nad sobą, umiejętności zarządzania sobą w czasie, swoimi emocjami, celami, efektywnością, wytrwałością, asertywnością, radzenia sobie z emocjami i lekami. Widać to w coraz większym zainteresowaniu społeczeństwa samorozwojem. Uwaga! Jest to również niebezpieczeństwo, iż rozwój stanie się celem samym w sobie. Dlatego tworząc platformę OurConf.com postawiliśmy nacisk na dzielenie się wiedzą.

Ludzi rozwijających się i szukających możliwości zapraszamy do dołączenia do społeczności uczestniczącej w dyskusjach na tematy naukowe i projektowe.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:  http://ourconf.com/konferencje-i-seminaria-2019/

Dodaj komentarz