Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce i rekonwalescencji 2019 – konferencja ogólnopolska

Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce i rekonwalescencji 2019 – konferencja ogólnopolska

Ostatnimi czasy można zauważyć coraz bardziej dynamiczny rozwój metod profilaktyki i rekonwalescencji. Pomimo, iż oba zagadnienia dotyczą różnego czasu pracy z człowiekiem, to można wskazać obszary dla nich wspólne. Przede wszystkim są to: możliwość poza szpitalnego działania, włączenie działań miękkich – psychofizycznych, działania rozciągnięte w czasie, edukacja osób, których dotyczy oraz tych, które opiekują się pacjentami. Profilaktyka kieruje się zasadą, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Nieodzowne są do tego: kontrola, samobadanie i, diagnozowanie. Dzisiejsze techniki diagnozowania i, monitorowania są coraz to bardziej rozwinięte i przystępne. Rekonwalescencja, to etap bezpośrednio po chorobie, mający na celu powrót organizmu do prawidłowego funkcjonowania. Obecnie mamy do dyspozycji szereg technik rehabilitacyjnych, jednak często dobieranych „na ślepo”, na zasadzie testowania na pacjentach. Zwykle, w tym okresie, niezbędny jest udział odpowiedniego specjalisty, takiego jak wykwalifikowany personel pielęgniarski, fizjoterapeuta, dietetyk lub psycholog. Konieczność zróżnicowanego podejścia do człowieka wymusza poszerzanie i pogłębianie wiedzy w tym temacie.

Tematem przewodnim omawianego wydarzenia będzie wspomniana wcześniej Profilaktyka i Rekonwalescencja, a konkretnie nowoczesne metody ich przeprowadzania. Gwarantujemy, że konferencja daje możliwość spotkania się i nawiązania kontaktów, z naukowcami z całej Polski, bez wychodzenia z domu! Nade wszystko jest to jednakże solidna dawka naukowej wiedzy, na temat nowoczesnych metod rekonwalescencji i profilaktyki, daje możliwość wymiany doświadczeń oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w szerokim gronie naukowców. Nie wykluczone,że to akurat Państwa pomysł stanie się inspiracją do stworzenia kolejnego wielkiego projektu naukowego w tej dziedzinie.

Tematami przewodnimi są:

• Nowoczesne metody profilaktyki.
• Nowoczesne metody rekonwalescencji.
• Istotność profilaktyki w procesie dbania o zdrowie.
• Telemedycyna i Teleopieka – narzędzia, które wchodzą na rynek.
• Statystyka medyczna, dane medyczne.

Jako drużyna OurConf, wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w którym króluje pośpiech, ale też chęć ułatwiania sobie życia proponujemy Państwu udział w e-konferencji, będącej częścią prężnie rozwijającej się branży konferencji on-line.

Zapraszamy szczególnie naukowców działających w „dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” zgodnie z ustawą Nauka 2.0, a w szczególności przedstawicieli nauk:

  • farmaceutycznych: dziedzina nauk farmaceutycznych;
  • medycznych: biologia medyczna, medycyna, stomatologia;
  • o kulturze fizycznej: dziedzina nauk o kulturze fizycznej;
  • o zdrowiu: dziedzina nauk o zdrowiu;

Zapraszamy również personel medyczny, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów do podzielenia się posiadaną wiedzą praktyczną, w tym obszarze i wymianą doświadczeń z innymi uczestnikami konferencji.

Udział w konferencji:

Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania naszego newslettera poświęconego temu wydarzeniu. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji to zapraszamy do zgłoszenia się:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół OurConf