Kreatywność

Kreatywność

Żyjemy niejako w czasach kreatywności, która ma ogromną wartość i jest coraz bardziej ceniona, szczególnie w rozwoju nauki. Kreatywność jest niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników sukcesu naukowego. Stanowi pożądaną cechę szczególnie wśród ludzi zajmujących się nauką, pracowników przedsiębiorstw tworzących innowacje, ale również w życiu każdego codziennym człowieka. To właśnie kreatywne rozwiązania ułatwiają nam życie, sprawiają, że możemy przełamywać bariery ludzkich ograniczeń. Bez kreatywności nie powstałaby również żadna innowacja, a co za tym idzie nadal żylibyśmy w epoce kamienia łupanego.

Czym zatem jest kreatywność?

Kreatywność to zdolność do przekształcenia powstałego w wyobraźni człowieka, nowatorskiego  pomysłu, na coś realnego. Charakterystyczną cechą kreatywności jest umiejętność postrzegania świata w nowy sposób, tworzenia powiązań między pozornie niepowiązanymi zjawiskami, a także znajdowania ukrytych wzorców i generowania rozwiązań problemów.

Na kreatywność składają się dwa, ściśle ze sobą powiązane procesy: pomysł (wyobrażenie) oraz wykonanie (urzeczywistnienie pomysłu). Oznacza to, że jeżeli masz pomysł, którego nie zastosowałeś w praktyce, to jesteś w tym momencie jedynie pomysłowy – nie kreatywny. Jeżeli nic z tym nie robisz, to bliżej tobie do marzyciela aniżeli do kreatora, innowatora.

Skoro kreatywność jest w obecnych czasach tak ważną cechą, to automatycznie nasuwa się pytanie: skąd ona się bierze? Czy rodzimy się z określoną zdolnością do bycia kreatywnym, czy może da się jej nauczyć, lub ją rozwinąć?

Odpowiedź jest bardzo optymistyczna. Jak twierdzą naukowcy, kreatywności można się nauczyć!

Badanie przeprowadzone przez George’a Landa1 pokazuje, że jesteśmy naturalnie kreatywni, lecz kiedy dorastamy, stopniowo oduczamy się bycia kreatywnymi. Jednakże jest to umiejętność, którą można rozwinąć i kierować nią.

Kreatywność zaczyna się od posiadanej wiedzy, nauki dyscypliny i opanowania sposobu myślenia. Możesz nauczyć się być kreatywnym, badając, obserwując, eksperymentując, rozmawiając z ludźmi mającymi inne pomysły, spostrzeżenia, a także kwestionując istniejące założenia, łącząc ze sobą posiadane przez nas informacje. Istnieje również wiele narzędzi, które sprzyjają twórczemu myśleniu, są to m. in. mapy myśli, burza mózgu, technika 6 kapeluszy, gdzie spogląda się na problem z sześciu perspektyw.

Do tego wszystkiego potrzebna jest wyobraźnia, bo jak mawiał Thomas Edison: „Żeby być wynalazcą, trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci’’. Wyobraźni nie należy ograniczać, trzeba wyjść poza utarte schematy myślenia i działania, oraz spróbować oderwać się od wszelkich ograniczeń.

Nauka kreatywności wymaga praktyki na tyle, aby rozwinąć właściwe mięśnie, oraz sprzyjającego środowiska, które dodatkowo wesprze ten proces. Badania pokazują, że każdy człowiek ma zdolności do kreatywnego tworzenia. Im więcej szkoleń posiada dana osoba i im bardziej są one zróżnicowane, tym wykazuje większy potencjał twórczy. Z kolei im dłuższa jest lista generowanych pomysłów, tym ostateczne rozwiązanie ma wyższą jakość.

Jeśli chcesz odnosić sukcesy na polu naukowym nie bój się puścić wodzy fantazji, w końcu do kreatywnych świat należy!

Na zakończenie należ dodać, iż kreatywność łączy się z odpornością psychiczną, co przedstawiają Doug Strycharczyk i Peter Clough w książce „Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju”. Według autorów na odporność psychiczną składają się:

  1. Umiejętność widzenia życiowych wyzwań jako szansy
  2. Wiara we własne możliwości
  3. Wytrwałości w realizowaniu zadań
  4. Wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni za własne życie.

Tę cechę można wyćwiczyć poprzez uczenie się nowych rzeczy i podejmowanie nowych wyzwań. Realizacja małych działań, które mogą wytrenować wytrwałość oraz branie odpowiedzialność za swoje życie2.

W celu inspiracji oraz kreatywnej dyskusji zapraszamy Ciebie do wzięcia udziału w e-konferencjach i dołączenia do kreatywnej społeczności stawiającej na rozwój:

Więcej informacji o OurConf.com –   http://ourconf.com/baza-wiedzy-o-ourconf-com/

Dołączenie poprzez wybranie pakietu dla siebie: http://ourconf.com/sklep/

Źródła:

  1. George Land and Beth Jarman, Breaking Point and Beyond. San Francisco: HarperBusiness, 1993.
  2. D. Strycharczyk, P. Clough, Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju, Gdańsk: GWP, 2017.

Dodaj komentarz