Konferencje i Seminaria 2019

Konferencje i Seminaria 2019

Tematem przewodnim konferencji są szeroko pojęte innowacje w różnych dziedzinach nauki. Chcemy, aby konferencja szczególnie dotyczyła takich tematów, jak: rozwój polskiej nauki, transfer technologii, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz obecna sytuacja i zmiany w nauce oraz innowacyjnym biznesie. Podejmiemy również próbę przewidzenia przyszłości w perspektywie 5 lat. Ponadto, na konferencji przedstawione zostaną przykłady innowacyjnych projektów na bazie prac badawczo-rozwojowych.

Obecnie obserwujemy przełomowy rozwój nauk inżynieryjno-technicznych. Spowodowany jest on, między innymi rewolucją  Industry 4.0, sztuczną inteligencją, dostępem do technik badawczych, symulacyjnych oraz materiałów i technologii obróbki. W związku z tym, rozwiązania przemysłowe stają się coraz bardziej złożone, i wymagają współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Te okoliczności stały się inspiracją podjęcia się tematu niniejszej konferencji.

W społeczeństwie, w którym dostęp do lekarza jest utrudniony, a koszty leczenia są coraz większe, wagę przykłada się do zapobiegania, zaś w przypadku chorych, do rekonwalescencji. Oba zadania są delegowane ze szpitali, które i tak są już przeciążone. Istotą konferencji jest poruszenie tych dwóch tematów, pokazania możliwych  rozwiązań oraz  ukierunkowanie na innowacje. 

Głównym tematem konferencji są różnorodne innowacje, mające charakter proekologiczny oraz, te których docelowe zastosowanie dotyczy bezpośrednio ochrony środowiska. Chcemy skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa. Ponadto na konferencji zostaną pokazane przykłady innowacyjnych, proekologicznych technologii. 

 

Żyjemy wczasach, gdy marketing osiągnął niewyobrażalny do tej pory poziom. Socjotechniczne sztuczki, budowanie wizerunku, techniki manipulacji, perswazji oraz wpływu na podświadomość wyparły naturalność. Ludzie są coraz bardziej świadomi różnych technik i zagrywek, którymi są atakowani na co dzień. Warto sobie jednak zadać jedno, bardzo ważne pytanie: „Co zrobić, by nie wpaść w pułapkę przesadnego stosowania socjotechnicznych rozwiązań?” Jak zatem budować wizerunek, by był on maksymalnie naturalny, uwypuklający dobre strony naszych firm, produktów tudzież nas samych?

Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń, motywacja, inspiracja oraz oszczędność czasu środowiska akademickiego. Sekret dobrej innowacyjności tkwi jednak w tym żeby poświęcony czas i zasoby przyniosły możliwie duże korzyści. Prawdziwa innowacja nie jest rzucaniem się na oślep, ale można przyrównać ją do odważnego i świadomego skoku, który pozwoli osiągnąć sukces. Kierując się tym, pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konferencji poświęconej właśnie innowacyjności i temu jak dobrze ją wprowadzać w swoich działaniach. A może, podczas żywiołowych i merytorycznych dyskusji powstanie jakiś pomysł, który zrewolucjonizuje polskie szkolnictwo akademickie? 

Tematyka konferencji obejmuje sposoby wspomagania organizmu człowieka, które nie bazują na środkach farmaceutycznych. Poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia dotyczące suplementów diety, ćwiczeń fizycznych, sposobu odżywiania i diet, oraz wszelkiego rodzaju naturalnych metod wzmacniających organizm. Wszystko to będzie omówione w kontekście dbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a także samej świadomości społeczeństwa.