Instrukcja Prelegenta

Jeśli masz aktualny dostęp do platformy (wykupiony pakiet dostępu czasowego) oraz wybraną konferencję (zapisany na newsletter) i chcesz podzielić się wiedzą, informacjami,  pokazać swoje osiągnięcia, to zaczynamy. Jeśli nie, to kliknij w (link) do wykupienia dostępu, natomiast link do zapisu na konferencje znajdziesz tutaj (link).

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się jako osoba prezentująca. W tym celu przesyłasz e-maila na adres biuro@ourconf.com z formularzem zawierającym następujące informacje:

Tytuł prezentacji ...............................
Autorzy: imie i nazwisko oraz afiliacja .........
Abstrakt: .......................................
.................................................
Słowa kluczowe: .................................
Literatura (opcjonalnie).........................

Można też skorzystać z formularza znajdującego się na stronie internetowej.

 

– szablonu Word

 

 

Do 48 godzin otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencje w roli prelegenta. Teraz przygotowujecie materiały na konferencje. Macie Państwo do dyspozycji następujące formy prezentowania. Cała treść będzie zamieszona na platformie OurConf, z dostępem wyłącznie dla uczestników konferencji.

 

Film, nagranie wideo.

Uprzednio przygotowane. Może być to Państwa osoba lub może być to prezentacja z Państwa głosem.

Podcast, nagrany dźwięk.

Może być to w formie opowiadania lub wywiad. Jeśli jest podzielony na parę fragmentów dobrze jest krótko opisać, np. w podpunktach czego dotyczy.

Tekst i grafika

Wszystko co składa się na artykuł z ilustracjami, zdjęciami, tabelami, wykresami, animacją itp.

Multimedia

W  artykule jest możliwość umieszczania wideo, nagrań dźwiękowych, grafiki, tekstu, animacji, plików pdf. Połączenie trzech poprzednich rodzai.

 

Po zgromadzaniu materiałów następuje proces umieszczania ich na platformie OurConf.

Dostęp do miejsca, gdzie umieszczane są materiały-prezentacje otrzymujecie w ciągu 7-5 dni przed rozpoczęciem konferencji czy seminarium. 

Informacje o tym otrzymacie Państwo drogą e-mailową.

Jeśli chodzi o umieszczanie materiałów na platformie, to są do dyspozycji dwa sposoby przedstawione poniżej.

Umieszczenia samodzielne.

Jeśli posługujecie się edytorem Word i potraficie załączyć pliki, to z pewnością sobie poradzicie.

Opracowana przez Nas platforma OurConf ma w budowany edytor (prostszy niż Word) oraz repozytorium plików.

W przypadku trudności zespół OurConf jest do dyspozycji.

Zlecenie umieszczenia na platformie

To rozwiązanie jest wygodne dla osób, które nie mają czasu. Po wykupieniu dodatkowej usługi (tutaj) dostajecie Państwo do pomocy indywidualnego opiekuna.

Przygotowane przez Państwa materiały przesyłacie lub udostępniacie poprzez, np. email, drobox, google drive.

Prezentacja jest formatowana i umieszczana na platformie (skład i formatowanie treści). Po zaakceptowaniu jest udostępniana.

 

Prosimy, aby dwa dni przed wydarzeniem Państwa prezentacja znalazła się na naszej platformie.

W dniu wydarzenia Państwa materiał będzie udostępniony uczestnikom konferencji.

W dniu rozpoczęcia otrzymacie Państwo drogą e-mailową powiadomienie oraz informacje o tym, co dzieje się na konferencji.

Prosimy, aby w trakcie konferencji odwiedzić kilka razy stronę z tym wydarzeniem oraz odpowiadać na dyskusję pod swoją prezentacją.

Na zakończenie konferencji otrzymują Państwo bonus, certyfikat (który przychodzi drogą e-mailową). Prezentujący mają możliwość wgrania nagrody.