Innowacje w naukach inżynieryjnych i technicznych

Innowacje w naukach inżynieryjnych i technicznych

Jak powszechnie wiadomo, jednymi z najprężniej rozwijających się nauk, są nauki inżynieryjne i techniczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świata nauki, tworzymy konferencję, dającą możliwość pogłębienia wiedzy, pochwalenia się własnymi dokonaniami, albo jedno i drugie. Stawiamy na współpracę, która dzięki efektowi synergii daje szeroki wachlarz możliwości. Biorąc udział w tej konferencji, mają Państwo szansę wejść w świat nauk technicznych i inżynieryjnych, oraz wziąć czynny udział w kreowaniu świata przyszłości.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, wiedzy oraz spostrzeżeń w zakresie kierunku dalszego rozwoju nauk inżynieryjnych i technicznych. Pragniemy stworzyć atmosferę, w której każdy uczestnik zarazi się wirusem innowacyjności.

Konferencja dotyczy interdyscyplinarnych zagadnień z obszaru dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, takich jak:.

 • architektura i urbanistyka;
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika: automatyka i robotyka;, elektronika; elektrotechnika;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja: informatyka (dziedzina nauk technicznych), telekomunikacja;
 • inżynieria biomedyczna: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna;
 • inżynieria chemiczna: inżynieria chemiczna; technologia chemiczna (dziedzina nauk technicznych), biotechnologia (dziedzina nauk technicznych w zakresie biotechnologii przemysłowej);
 • inżynieria lądowa i transport: budownictwo;
 • geodezja i kartografia; transport;
 • inżynieria materiałowa: inżynieria materiałowa;
 • metalurgia; włókiennictwo (w zakresie materiałów); materiałoznawstwo (w zakresie materiałów);
 • inżynieria mechaniczna: budowa i eksploatacja maszyn;
 • inżynieria produkcji;mechanika; włókiennictwo (w zakresie urządzeń); inżynieria rolnicza;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: energetyka;
 • górnictwo i geologia inżynierska;
 • inżynieria środowiska; ochrona i kształtowanie środowiska (dziedzina nauk rolniczych);
 • biotechnologia (dziedzina nauk technicznych; w zakresie biotechnologii środowiskowej).

Konferencja jest zgodna z duchem ustawy Nauka 2.0 i będą na niej poruszane tematy związane z innowacjami, inferencji, wpływem innowacji w przemyśle na jakość życia współczesnego człowieka i rozwojem gospodarczym oraz dalszymi perspektywami rozwoju nauk inżynieryjnych i technicznych.

Jeśli prowadzisz projekt, badasz lub opracowałeś nowe rozwiązania, serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w tej konferencji i podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem. Ponadto zapraszamy ludzi ciekawych świata, otwartych i niebojących się nowych możliwości, zapraszamy oraz zachęcamy do włączenia się w dyskusję podczas konferencji.

Udział w konferencji:

Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania naszego newslettera poświęconego temu wydarzeniu. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji to zapraszamy do zgłoszenia się:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół OurConf