Innowacje w Nauce. Ogólnopolska konferencja dotycząca rozwoju polskiej nauki, transferu technologii, komercjalizacji w kontekście ustawy Nauka 2.0

Innowacje w Nauce

innowacje-w-nauce-360-240U podstaw każdego rozwoju nauki stoją badania naukowe, które przyczyniają się do poznania stanu rzeczy, zależności oraz związków przyczynowo skutkowych. Parafrazując słowa Marii Curie-Skłodowskiej: Inwestując w naukę i edukację inwestuje się w przyszłość. W perspektywie nieuniknionych zmian należy adaptować się do nich, a nawet szukać sposobności by przyniosły nam korzyści.

Chińskie przysłowie mówi, że jak zaczyna wiać wiatr to jedni budują mury, drudzy stawiają wiatraki. W tym kontekście oraz potrzebie rozwoju i konkurowania na arenie międzynarodowej, zachęcamy do chwili zadumy, przemyślenia, dyskusji oraz zaplanowania dokąd idziemy. Pozwoli nam to nam na lepsze sfokusowanie się nad teamami, którymi się zajmujemy.

Konferencja jest podzielona na następujące panele:

Panel 1. Innowacyjne projekty w Polskiej Nauce i biznesie

Przedstawienie innowacji  bazujących na badaniach naukowych w kraju i za granicą. Zapraszamy prowadzących projekty do podzielenia się wiedzą oraz do zaprezentowania sukcesów.
 

Panel 2. Obecna sytuacja w nauce, społeczeństwie i gospodarce 

 1. Kształtowanie w społeczeństwie podejścia opartego na dowodach naukowych.
 2. Zmiany gospodarcze promujące innowacje , bazujące na pracach B+R.

Zapraszamy do zgłaszania się z tematami wystąpień.

Panel 3. Inicjowanie, prowadzenie i komercjalizacja badań w kontekście Nauka 2.0

 1. Efektywne kształtowanie projektów naukowych.
 2. Obecne możliwości komercjalizacyjne w polskiej nauce.
 3. Interdyscyplinarność, integracja, kompleksowość i trans-działania w służbie innowacji.

Zapraszamy do zgłaszania się z tematami wystąpieniami.

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo dla społeczności OurConf.pl:

Po zalogowaniu się na platformę OurConf uczestnik może:

 • uczestniczyć w wykładzie, prezentacji
 • zadawać pytania i dyskutować
 • prezentować swoją prezentację w postaci posteru, nagrania video, podcastu
 • każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Dla prezentujących mamy przewidziane:

 1. Nagrodę dla najlepszej prezentacji „Innowacyjne podejście do B+R”.
 2. Certyfikat wraz z tytułem prezentacji.
 3. Bon na kolejny miesięcy w wysokości 20%. 

Organizatorzy:

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarach Nauk Medycznych i Ścisłych.

 

Klaster B+R&I

 

Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania naszego newslettera poświęconego temu wydarzeniu. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji zapraszamy do zgłoszenia się:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół OurConf