Eco Innovation Summit II – Innowacje dla ekologii

Eco Innovation Summit II – Innowacje dla ekologii

W obecnych czasach silny rozwój przemysłu oraz niewystarczające mechanizmy kontroli źródeł niskiej emisji, w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia ilości czynników wpływających negatywnie na środowisko. Wśród nich największą rolę odgrywa smog w miastach, rożnego rodzaju odpady, odory, hałasy oraz czynniki stresogenne. Wszystko to oddziałuje w negatywny sposób na poziom jakości życia, a także zachorowalności wśród społeczeństwa.

Są to powody, dla których instytucje rządowe, samorządowe i organizacje NGO kładą duży nacisk na wprowadzanie ekoinnowacji na różnych płaszczyznach, takich jak:

  • społeczność ekologiczna – segregująca śmieci, racjonalnie używająca zasobów (np. wody), wybierająca i promująca ekologiczne rozwiązania (np. opakowania, oświetlenie, samochody hybrydowe, rozwiązania budowlane),
  • gospodarka – preferowanie wdrożeń zielonych technologii, polityka opłat środowiskowych, zamówienia publiczne,
  • świat nauki – promowanie i opracowywanie zielonych technologii, programy kształcenia,
  • programy środowiskowe, rewitalizacja obszarów skażonych, ochrona dóbr naturalnych itp.

W każdym z tych obszarów można wymieniać wiele już wdrożonych przykładów. My jednak chcemy iść dalej i skupić się na procesie kreowania i wprowadzania innowacji, przede wszystkim na definiowaniu problemów, a także znajdowaniu rozwiązań i sposobów ich realizacji, tak aby stanowiły wymierne korzyści dla człowieka i społeczeństwa.

Chcemy również, aby konferencja miała charakter ekologiczny i ogólnodostępny, dlatego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z platformy  OurConf.

Serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, organizacje proekologiczne do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

Udział w konferencji:

Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania naszego newslettera poświęconego temu wydarzeniu. 

Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji to zapraszamy do zgłoszenia się:

Serdecznie zapraszamy!

Zespół OurConf