Dziel się wiedzą i nawiązuj kontakty

Platforma komunikacji tematycznej

Dzielenie się wiedzą i nawiązywanie kontaktów


Z ery informacji wkraczamy w erę wiedzy

Po czasie, w którym poprzez internet mamy dostęp do przeogromnej ilości informacji, pomiarów, danych, wkraczamy w czas, w którym ta informacja stanowi bazę do kreowania wiedzy. Proces ten odbywa się stopniowo i jest widoczny w różnych płaszczyznach takich jak:

  • systemy eksperckie, rekomendacyjne, w których to na podstawie danych proponuje się rozwiązania, takie jak reklamy, porady, trasy GPS,
  • data science, w której to z masy danych wyciąga się wiedzę,
  • systemy uczące się (sztuczna inteligencja

itp.

Trend dzielenia się wiedzą czy zjawisko komercjalizacji wiedzy widzimy również w rozwoju sieci społecznościowych. Szczególnie to widać w narzędziach korzystających z internetu. Przykładami mogą być: 

  • LinkedIn – sieć ekspertów,
  • ResearchGate – sieć naukowców wraz z ich dorobkiem,
  • Quora – pytania i odpowiedzi,
  • Udemy – platforma szkoleń

itp.

Obok tego wszystkiego  w Polsce powstała OurConf – platforma elektronicznych konferencji, dzięki której można prezentować i dyskutować na dany temat.

Wiedza

Według powszechnej definicji wiedza to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania. Kiedy mamy dostęp do tak ogromnej ilości informacji kluczowa staje się umiejętność jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji, działaniu, czy budowaniu przyszłości swojej oraz zmieniania otaczającego świata. Wiedzę, w porównaniu z informacją, trudniej jest przekazać, ponieważ związana jest ze sposobem myślenia i działania. Wiedzę jednak można rozwijać poprzez kontakty, wymianę myśli.

Społeczńość

Do wypracowywania wiedzy obok działania, refleksji nad afektami potrzebna jest sposobność spotkania się i wymiany myśli. Daje to nie tylko możliwość rozszerzenia swojej perspektywy patrzenia, ale również poznania odmiennych sposobów interpretacji faktów, inspiracji poprzez poznawanie nowych ludzi, informacji oraz pobudzenie kreatywności. Kreatywności, w której 2+2 jest większe niż 4. Jak wykazały badania, ludzie pracujący w zespole mają możliwość wygenerowania większej ilości i lepszej jakości pomysłów, aniżeli osobno – zjawisko to stosuje się w technice burzy mózgów.
Stąd uzasadnione jest istnienie różnego typu form spotkań umożliwiających prezentacje i dyskusje, takich jak konferencje, seminaria, targi, spotkania networkingowe, giełdy kooperacyjne, spotkania grup roboczych, czy organizacje typu ThinkTanków.
Przykładem mogą być tu spotkania literacko-naukowe, które rozpoczęły się w 1770 z inicjatywy Adama Czartoryskiego i organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – obiady czwartkowe. Jakie to musiało być wydarzenie na tamte czasy skoro przeszło do historii?

Korzystając z możliwości jakie dziś mamy przez internet coraz większa część spotkań odbywa się online, np.: webinary, telekonferencje czy ourconfy.

Kontakty

Człowiek jest istotą społeczną. Ten aspekt badają naukowcy od wieków, tworząc różnego typu teorie, o których mogłeś usłyszeć. Teorie takie jak ta, która głosi, że do każdego człowieka możesz dotrzeć poprzez 7 osób, czy, że bogactwo jest uzależnione od ilości osób, które znasz, lub ta, iż jesteś wyparkową 5 osób, z którymi najwięcej przebywasz. Jednak sam czujesz, że kontakty dają możliwości znalezienia pracy, udziału w projektach, wsparcia rozwoju czy przynoszą inne benefity. Sam stanowisz wartościowy kontakt. I skoro jesteś na tej stronie to mniemam, że chcesz się rozwijać.

To co najcenniejsze i najważniejsze w OurConf, to ludzie

Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, dokonać większych dzieł, tym więcej jest dla nas wszystkich do podziału. Dzieje się tak, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności. Dzieląc się wiedzą przekazujesz wiedzę, która się przy tym rozwija.

Zaproś więc swoich znajomych i bliskich.