Badania naukowe a Nauka 2.0

Badania naukowe

Badania naukowe a dorobek naukowy

Zmiany w ustawie Nauka 2.0 pokazują, iż badania naukowe muszą być sformalizowane w projekcie. Mimo, że obecnie jeszcze dużo pracy badawczej jest wykonywane w sposób ciągły (naukowcy badają dany temat i publikują) to jednak wymogi finansowania czy sprawozdawczości wymuszają coraz to szersze zamykanie w projektach badawczych.

Projekt badawczy musi mieć:

– wyznaczony cel, określony mierzalnym efektem,

– określony zakres czasowy (preferowane są projekty krótkie, maksymalnie kilkuletnie),

– określonego kierownika projektu,

– konkretny budżet i zasoby (kadrowe, sprzętowe),

– opisane działania (zadania z kamieniami milowymi).

Dla tych co realizowali już w przeszłości projekty jest to oczywista oczywistość. Jednak warto odświeżyć sobie wiedzę z zakresu prowadzenia projektów w kontekście projektów naukowych. W preferowanej metodologii prowadzenia projektów przez instytucje wciąż widać nacisk na PRINCE 2. Oczywiście, trzeba z głową stosować tę metodologię, by nie stała się sztuką samą w sobie.

Zmiany w prawie dotyczące finansowania badań naukowych 2019

Dnia 15.03.2019 sejm przegłosował ustawę powołującą do życia Fundusz Polskiej Nauki. Będzie to nowy mechanizm finansowania prac rozwojowych oraz badań naukowych. Fundusz ten powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa została przyjęta z czterema poprawkami natury technicznej, zgłoszonymi przez klub PiS. O odrzucenie projektu w całości postulowały kluby Kukiz’15 oraz PO-KO, jednakże przepadł on w głosowaniu. Badania naukowe zostaną dofinansowane.

Projekt tejże ustawy przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakłada on, iż obniżony zostanie fundusz statutowy BGK o kwotę 0,5 mld zł, dzięki czemu zostanie dofinansowany wspomniany Fundusz Nauki Polskiej, wspierający badania naukowe. W następnej kolejności z funduszu tego finansowany będzie Wirtualny Instytut Badawczy, stanowiący formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, której wyniki mają zostać skomercjalizowane. WIB nie będzie posiadał osobowości prawnej, nie będzie również pracodawcą dla naukowców wchodzących w skład tworzących go zespołów badawczych.

Badania naukowe przeprowadzane dzięki finansowaniu Funduszu Nauki Polskiej, będą prowadziły do opracowywania i tworzenia produktów komercyjnych. Jest to bardzo duża szansa dla polskiej nauki na rozwój.

Zapraszamy do dyskusji oraz prezentacji projektów, a także nawiązywania współpracy na platformie OurConf.com

Więcej informacji na temat bieżących konferencji na stronie: 

http://ourconf.com/konferencje-i-seminaria-2019/

 

Dodaj komentarz