Archiwum Konferencji i Seminariów

Archiwum konferencji i seminariów

Konferencja dotyczy rozwoju inżynierii biomedycznej, której głównym celem jest wspieranie opieki zdrowotnej, w obszarach profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji. 

Celem konferencji jest zwiększenie stopnia świadomości o możliwościach stosowania nowoczesnych narzędzi w projektowaniu, syntezie chemicznej i badaniach fizykochemicznych. 

Tematyka konferencji dotyczy wszelkiego rodzaju innowacji mających zastosowanie w ekologii. Poprzez to wydarzenie chcemy szczególnie pobudzić kreatywność w obszarze ekoinnowacji, oraz aby nastąpiła wspólna integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców.

Tematyka konferencji dotyczy przykładów innowacyjnych programów edukacyjnych, aspektów praktycznych tworzenia i wprowadzania programów edukacyjnych, a także debaty dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje w społeczeństwie oraz o kierunku rozwoju edukacji.

Konferencja dotyczy innowacji, obszarów zastosowań, komercjalizacji i innych zagadnień dotyczących wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.